סמל מגן דוד על משאית מיחידת התובלה (על הדלת מימין) וחיילים יהודים חמושים