?הגדה של פסח' שהופקה בידי הבריגדה לכבוד פסח תש"ה ‭.(1945)‬ משמאל מובא סמל הבריגדה