אבירם פז המאבק של חיילי הבריגדה על זהות עבדית וסמל

מאמר זה מוקדש למאבקבז הבלתי מתפשר של המתנדבים לזהות עברית ביחידות שסופחו לצבאות הברית במלחמת העולם השנייה ובראשם הסמל והדגל . גיוס החיילים המתנדבים לצבא הבריטי החל בדצמבר 1940 ל'באפס * ' וליחידות חיל הרגלים . בהמשך הוקמו יחידות ההובלה הידועות יע"ל ( יחידה עברית להובלה ) — אותן יחידות עבריות שסופחו ככוחות עזר ליחידות הבריטיות . הן פעלו עד פסח 943 ו , בעיקר במדבריות לוב במלחמה נגד צבאות גרמניה בפיקודו של רומל . אחר כך הועברו באוניות דרך מלטה לאיטליה . * יחידות מתנדבים לצבא הבריטי , בהן שירתו יהודים רבים . למעלה : כרטיס ברכה לישנה טובהי שהוצא לרגל יהקמת צבא עבריי והקמת הבריגדה ב 944 ו . ניתן לחלק את תולדות אותן יחידות עבריות שסופחו לצבא הבריטי לשתי תקופות עיקריות : הראשונה - עד למעבר היחידות העבריות לאירופה ( פסח , ( 1943 והשנייה — לאחר מעבר היחידות , עד לסיום המלחמה . הגיוס והשאלות הקשורות בו גרמו למתיחות , שפגעה במערכת היחסים הסבוכה בין היישוב בארץ לבריטים . המגויסים היהודים לחמו לצד הבריטים באירופה , ובה בעת נגד החיילים הבריטים בארץ . מצב זה גרם לתסיסה בקרב החיילים היהודים ולעימותים ע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל