חל ק מלוח האבן המעוטר שהיה בכניסה לביתם של די אריה נאמן, מכולל הפרושים בירושלים, ורי דוד ב"ר ראובן חתנו של ר' מנחם מנדל משקלוב באדיבות המוזיאון שליד בית הכנסת ע"ש רבן יוחנן בן זכאי בירושלים