‭, .‬ מצבת קברו של ר' אהרן ב"ר אברהם, אביו של הגביר שמריה לוריא ממוהילב, שנחשפה בבית הקברות שעל הר הזיתים. תאריך הפטירה כ"ד אדר תקצ"ד ‭0834)‬ צולם: *ריח מורגנשטרן