מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר"א

תקס ין "ח-תשס"ח ( 2008-1808 ) שנת תשס"ח ימלאו 200 שנה לעלייה הגדולה של תלמידי הגר"א לארץ innr , ישראל . הם עלו בשלושה גלים בין השנים 1810-1808 והתיישבו בטבריה ובצפת . בשנת 1816 הם עלו לירושלים וחידשו בה את היישוב האשכנזי , שפסק מאז שנת . 1720 הגאון ר' אליהו מווילנה ( הגר"א , ( 1797-1720 - היה ידוע כבעל הסמכות התורנית החשובה ביותר ביהדות אשכנז באלף השנים האחרונות . כשרונותיו הרבים , זכרונו המופלא , חכמתו ושליטתו באוצרות הרוח של היהדות והמדעים הכלליים , העצימו את דמותו כאדם בעל שיעור קומה , הנושא שליחות אלוקית בהתוויית הדרך לגאולה . רישומו של הגאון מווילנה על תולדות ישראל בעת החדשה , בא לידי ביטוי בעיקר בתפיסתו את המשמעות ההיסטורית של התקופה , ואת הדרכים שבאמצעותם יש לקדם את גאולת ישראל . בכוח סמכותו הכריזמטית , ביטל הגר"א את הגישה המסורתית הפאסיבית המצפה לנס משמים בתהליך הגאולה המבוססת על האיסורים הידועים כ'שלש השבועות' ? 'שלא יעלו בחומה , לא ידחקו את הקץ ולא ימרדו באומות . ' הוא תבע פעילות אקטיבית יזומה להחשת הגאולה על ידי עלייה לארץ ישראל , יישוב הארץ ובניין ירושלים . סמכותו של הגר"א ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל