קטע במחצבה שהושאר באתר בשל החללים הטבעיים בסלע, שנפסל לשימוש. מבט לכיוון דרום מערב. משמאל ו דוגמה לחלל טבעי