משמאל: דוגמה לחצר פנימית של המחצבה. בחצרות מעין אלו נעשה הסיתות הראשוני של האבן שנותקה, לקראת הובלתה ליעדה. מבט דרומה