המקום בו חצבו את הסלעים כלפי מעלה, בצורת מדרגות, כדי שלאחר ניתוק האבן יתאפשר לגרור אותה כלפי מטה. למטה - סלע שנותק ונותר במקומו, לאחר שנשבר במהל ך העבודה. מבט ממערב למזרח