מדרגות סלע גבוהות המלמדות על גובה האבנים שנותקו, שהגיעו לבדי קרוב ל־‭1.5‬ מ מבט ממערב מזרחה