ו. שבר כרכוב מעוטר מן המאוזוליאום ‭.2‬ שרידי כרכוב מעוטר מן המאוזוליאום ‭.3‬ שבר כותרת מן המאוזוליאום ומימין שבר מן הסרקופג המפואר