ציור איזומטרי המתאר את המאוזוליאום בצד גרם המדרגות המונומנטלי, ומתחת לשרידי חומה שהקיפה במקורה את פסגת ההר. השחזור הוא סכמתי ורק עם השלמת החפירות יוצע שחזור מלא. הפתח מתחת למונומנט מוליך לבור מים שנחצב בסלע עוד בטרם נבנה המאוזוליאום