?הבניין המונומנטלי' שניצב בקצה המסלול שנועד להלוויה בהרודיון תחתית