מבט עילי על המקום שכונה בעבר 'אחוזת הקבר - האזור בו חיפשה המשלחת את קברו של הורדוס בשנים ‭2006-1980‬ משמאל: תכנית השלב השני בתכנון 'אחוזת הקבר' ‭.1‬ יסודות מבנה דמוי 'חי שנועד לשמש במבואה לקבר (עם מקווה טהרה בצדו‭,(‬ שפורק עוד בימיו של הורדוס; ‭.2‬ 'הבניין המונומנטלי‭,'‬ שנועד לשמש כטרקלין ובחזיתו, בריכת השתקפות ‭2)‬א‭.3 ;(‬ 'המסלול‭,'‬ שנועד לטקס ההלוויה; ‭.4‬ כנסייה ביזנטית שנבנתה מאבנים מפוארות של בניין מימי הורדוס, שפורק; ‭.5‬ מקווה טהרה גדול; ‭.6‬ מבנה ביזנטי בן שלושה חדרים אשר ניצב על יסוד