שרידי המגדל המזרחי העגול ובקדמתו חצר העמודים של 'ארמון מבצר ההר/ על ראש המסד האטום נראה קמרון המכסה על בור מים. חוקרים רבים סברו כי יש לחפש כאן את קברו של הורדוס