תוכן עניינים

הקדמה 6 אהוד נצר בהשתתפות יעקב קלמן ורועי פורת / גילוי קברו של הורדוס מצאנו את קברו של הורדוס ( 28 ) 32 אהרון יפה ואהוד נשר / המחצבה שאבניה שימשו לבניין הר הבית בימי הורדוס 40 אריה מורגנשטרן / מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר"א 46 אבירם פז / המאבק של חיילי הבריגדה על זהות עברית וסמל  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל