האנדרטה לחללי חטיבת 'הראלי בקריית ענבים בעת הקמתה, 1950 כנראה צילום הצבע הראשון של האנדרטה (ראה: יארץ נולדתי, עמ י ‭(107-80‬