גילוי קברו של הורדוס

אר \ טלדת : צילומי הצבע הראשוןןם של מדינת ישראל 0 "y 7 M שנה לעליית תלמידי הגר"א ; המאבק של חיילי הבריגדה 1 / ל זהות mnnnn ; nnnu האבודה של רחל המשוררת ; הכנת שטרות בירושלים בתקופת המנדט ; המחצבה שמאבניה נבנה בית המקדש 182 ע 1 נה עט 1 רים ושמונה נובמבר / 2007 פםלו תשס '' ח המשתתפים בחוברת זו : פרוט' אהוד נצר החוג לארכיאולוגיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים יעקב קלמן ארכיאולוג בכיר בצוות החופרים בהרודיון רועי מורת ארכיאולוג בכיר בצוות החופרים בהרודיון רחל צ'אצ' לוריס ארכיאולוגית בכירה בצוות חופרי הרודיון ( סייעה בהכנת המאמר ) ד"ר אהרון יפה גיאוגרף וחוקר ארץ ישראל , ירושלים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל