מבחר ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים לספר ישעיה

מבחר ביבליוגרפיה ו . מבחר פירושים לספר ישעיה ש' קרויס , ספר ישעיה , תורה , נביאים וכתובים עם פירוש מדעי בעריכת א' כהנא , ירושלים תרס '' ד . . G . B . Gray , The Book of Isaiah I-XXVII ( ICC ) , Edin- G . Fohrer , Das Buch Jesaja , Zurich und Stuttgart . 1967 . B . Duhm . Das Buch Jesaja ( HAT ) . Gottingen . 1892 J . L . McKenzie . The Second Isaiah ( AB ) . New York . 1967 . O . Kaiser , Isaiah 1-39 ( OTL ) . London , 1972 . burgh , 1912 . C . Westermann . Isaiah 40-66 ( OTL ) . London . 1969 J . Skinner , Isaiah I-XXXIX ( CB ) , Cambridge , 1913 . . 2 מבחר מחקרים בעברית י' אבישור , '' מי מדד בשעלו מים" ( ישעיה מ , יב ) - מסורה , קומראן ואכדית , תעודה ב ( תשמ '' ב , ( עמ' . 137-131 ב' אופנהיימר , הקדשת ישעיהו וגלגוליה במסורת חז"ל , המק רא ותולדות ישראל ; מחקרים במקרא ובספרות ימי בית שני לזכרו של יעקב ליוור ( בעריכת ב' אופנהיימר , ( עמ' . 50-18 מ' בובר , תורת הנביאים , תל אביב , תשכ '' א , עמ' . 142-117 י' הופמן , הנבואות על הגויים במקרא , תל אביב , תשל"ז , עמ'  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ