רשימת המקורות

אדמס , ה"פ ודיקי , פ"ג . ( 1967 ) עקרונות יסור בהכשרת מורים . תל אביב : יחדיו . אופיר , ע' . ( 1996 ) פוסטמודרניזם : עמדה פילוסופית . בתוך : א' גור-זאב ( עורך 77 , ( טן נעיד ? השיה הפוסט מוררניסטי . ( 135-63 ) ירושלים : מגנם . אלחנן-פלד נ' . ( 2002 ) הוראה פירושה לרבר עם ילדים . הרצאה שניתנה בכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה , : 5 . 5 ישראל . אליאב , מ' וקליינברגר , א' ( עורכים ) . ( 1960 ) מקורות לתולרות החינוך בישראל ובעמים . תל אביב : אוצר המורה . אריסטו . ( 1967 ) מטאפיסיקה . ספרים ז-ט : הנספחות למסות על הטבע arc רוזן , תרגום . ( ירושלים : מגנס . אריסטו . ( 1973 ) אתיקה . מהדורת ניקומאכוס ( י"ג ליבס , תרגום . ( ירושלים ותל אביב : שוקן . בק , ש' . ( 1987 ) סוף מעשה במחשבה תחילה : השכילה המעשית וההתנהגות האנושית . חיבור לשם קבלה תואר "דוקטור לפילוסופיה . " תל אביב : אוניברסיטת תל אביב . בק , ש' . ( 1994 ) מושג האיזון במשנתו של פיאז'ה והשלכותיו על הכשרת מורים . דרכים להוראה . 32-7 , 2 בק , ש' . ( 1999 ) המסרן , המילד , הבמאי , החוקר ומדוע לא שחקן : תהליך ההוראה-למידה ומערכת...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי