גאדאמר על הפרונזיס כדיאלוג

התחנה הבאה במסע להבנת הרקע הפילוסופי של תכנית שח"ף נוגעת בהיבט שעד כה לא בלט בדיון - ההיבט הדיאלוגי של המושג "פרונזיס . " היבט זה של המושג , מודגש במשנתו של גאדאמר , המבין את המושג פרונזיס בדרך שונה מזו שתיאר אריסטו . במקום להתמקד בתכונות האופי של האדם בעל המידה הטובה , הוא מבסס את דבריו על המונח "דיאלוג" ( Gadamer , 2006 : 21 ) . ' כבר עמדנו על כך שבתהליך שיקול הדעת צריך האדם להחליט האם פעולה מסוימת שהוא בוחן יכולה לקדם אותו למימוש מטרותיו בהיותה מקרה פרטי של דבר שהוא "טוב" מבחינתו . ההחלטה "האם אירוע מסוים הוא מקרה פרטי של , " ... נעוצה בפרשנות הניתנת לאותו אירוע . אך כדי שיהיה לפרשנות זו תוקף , יש צורך לבחון אותה ביחס לפרשנויות אחרות שאפשר לספק לאותו אירוע . מישהו אחר , ובכלל זה אני עצמי בהקשר אחר , יכול לקרוא אחרת את האירוע ולהעמיד בספק את הפרשנות שאני נתתי לו . כל הבנה היא פרשנות , וכדי להגיע להבנה "אמיתית , " אני חייב לקיים עם פרשנויות אחרות . 14 בכך שונים דברי גאדאמר גם מדברי היידגר . לטענת גאראמר היידגר מדגיש יותר את היותו של האדם עם עצמו , ( mit-sein ) ולא עם זולתו . ( mitei...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי