בין טכני לטכנה

מדברי אריסטו משתמע שההוראה היא "טכנה . " היא פעולה שיש לה מטרות שהן "חיצוניות" לה ( ובהן הידע והמיומנויות של הלומד . ( מטרות אלו מושגות אחרי שנשלמת הפעולה , ואין זהות בין התוצר לבין התהליך . המושג " טכנה" ביוונית שונה מהמושג המודרני "טכני" ( על כך ראו בפרק השניםעשר בספר זה , וכן : ; Dunne , 1993 בק , . ( 2005 ; 2002 יש הבדל מהותי בין זהותו המקצועית של מורה שהוא טכניטס לבין זהותו המקצועית של מורה המתפקד כטכנאי . שני המושגים מתייחסים ליכולת איש המקצוע לפתור במיומנות בעיה מסוימת שעמה הוא מתמודד בתחום עיסוקו . ההבדל ביניהם נעוץ במהותו של הידע המקצועי שהם נעזרים בו ובדרך שבה הם נעזרים בו . הטכנאי מיישם בעבודתו ידע תאורטי שאותו גילו מומחים אחרים . הוא אמור לעבוד "לפי הספר , " ולעקוב אחר המתכונים לפעולה המומלצים בו ביחס לכל בעיה שעמה עליו להתמודד . כדי שהטכנאי יצליח בעבודתו עליו לזהות את הבעיה שהוא ניצב בפניה . אחר כך עליו לאתר את "פתרון בית הספר" לבעיה ( הפתרון המומלץ בידי המומחים בתחום ) המצביע על הדרך היעילה ביותר לפתרונה . משמצא את הפתרון המבוקש , צריך הטכנאי לממש אותו ולהעריך באיזו מידה ...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי