מגבלות התפיסה הרפלקטיבית-רציונלית

התפיסה הרפלקטיבית-רציתלית מתאימה למקצוע ההוראה יותר מן התפיסה הטכנית-רציונלית . אך עם זאת , ולמרות יתרונותיה , גם היא סובלת ממגבלות מהותיות אחדות . א . ת 9 יםה חד-צדדית של מטרות החינוך תפיסת האקדמיה האמריקנית הלאומית לחינוך , ועדת , NEA-H מתבססת על ההנחה שהמורה הטוב גורם לתלמידיו להצליח בלימודיהם האקדמאיים , וכל פעילותו החינוכית משמשת כאמצעי למימוש מטרה זו . כך למשל , למרות כל הכוונות הטובות להתחשב בכל ילד ולפתח את כישוריו , "בקרת האיכות" המתמדת , תלוית הסטנדרטים , בוחנת באופן כמעט בלעדי , את ההישגים האקדמיים שאליהם מגיע הילד . בחינה זו אינה מסתפקת בכך שהיא מיידעת את המורה "מה הילד יודע . " היא גם מבהירה למורה , לילד ולסביבה שבסופו של דבר מה שחשוב בתהליך איננו הילד אלא הישגיו הלימודיים . מטרות החינוך בישראל רחבות ותובעניות הרבה יותר ( ראו סעיף 2 בחוק החינוך הממלכתי , . ( 2000 מספר קטן יחסית ממטרות אלה עוסק בהישגים האקדמיים , וכדי להצליח לממש את המטרות האחרות , אין די בכך שהמורה יתמקד רק בידע האקדמי של תלמידיו . החברה תולה בחינוך את מחדליה מזה ואת אפשרות שיקומה מזה . המורה אמור להיות של...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי