תרשים ‭:5‬ מאפייני סביבת הלמידה ‭(Darling-Hammond , Baratz-Snowen, 2005: 40; cf: Hammemess et al. 2005: 386)‬