תהליך ההכשרה להוראה: לקראת פדגוגיה נושאת חותם

כפי שכבר ראינו , ההכשרה להוראה אינה יכולה לשאת אופי טכני-רציונלי , ותכניה אינם יכולים "להימסר" למתכשרים . להסכמה על תוכני ההכשרה , צריכה להתווסף גם הסכמה על תהליך ההכשרה , על "הפדגוגיה נושאת החותם" האופיינית להכשרה להוראה . המונח "פדגוגיה נושאת חותם" ( pedagogy signature ) הוטבע בידי לי שולמן , שמצא שפדגוגיה כזו מאפיינת את ההכשרה המקצועית הפרופסיונלית באשר היא , והיא מאפיינת את ההכשרה המקצועית הנהוגה כאותו מקצוע . היא ייחודית לו , היא מתפרשת על פני כל תכנית ההכשרה ומאפשרת ללמוד מה זאת אומרת לחשוב כמו בעל המקצוע , . ( Shulman , 2005 ) לטענת שולמן יש לפדגוגיה נושאת החותם ממדים אחדים : יש לה "מבנה שטח" המורכב מפעולות קונקרטיות של הוראה-למידה , הדגמה והמחשה , שאלות ותשובות וכדומה . שנית , יש לה מבנה עומק הכולל הנחיות לגבי הדרך הטובה ביותר ללמד "איך ל . " ... יש לה ממד ערכי הכולל התייחסות להתנהגות המקצועית הראויה . ולבסוף , כל פדגוגיה נושאת חותם יכולה להתאפיין במה שאין היא מלמדת או במה שאין היא מנסה לעסוק בו . ( Shulman , 2005 ) גם ההכשרה להוראה צריכה להתבסס על פדגוגיה נושאת חותם המייחדת או...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי