השלכות על דמות המורה

שינוי הגדרת התפקיד השקפות קונסטרוקטיביסטיות ופרגמטיסטיות אלו הביאו לשינוי בהגדרת המורה , שינוי שיש לו השלכות חשובות על תהליך ההכשרה להוראה . משפשטה ההכרה בכך שתפיסת המורה המסרן אינה מתאימה עוד למציאות , קיבלו השלכות אלו משנה תוקף בארצות הברית . מערכת החינוך השתנתה והיא דורשת מהמורה עבודה שונה בתכלית . כתוצאה מכך חל שינוי כהגדרת תפקיד . 10 את השתמעויותיה המוסריות של טענה זו נברר בהמשך . המורה ובציפיות שהחברה תולה בו . ( LePage , 2005 : 77-80 ; Darling-Hammond , 2006 b : 8-10 Darling-Hammond , Bransford &) ראשית , מערכת החינוך הפסיקה להיות בררנית ומבדלת . היא נתבעת לשלב בכיתה את התלמידים כולם ולמנוע נשירה . היא נדרשת לספק מענה הולם לכל תלמיד באשר הוא , ובכלל זה לבני קבוצות חלשות כגון בני מהגרים , בני מיעוטים , בני מעמד סוציו-אקונומי נמוך , או אנשים שיש להם צרכים מיוחדים , בתוך מסגרת חינוכית משלבת . השונות בקרב התלמידים בכיתה היא הרבה יותר גדולה ממה שהיה בעבר . לכל אחד מהם רקע שונה , סיפור חיים אחר וצרכים לימודיים ייחודים , וכולם נדרשים לעמוד בסטנדרטים גבוהים של הישגים . שיטת "הדיבור והגי...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי