התפיסה הרפלקטיבית-רציונלית של ההוראה

נחזור אפוא לנקודת המוצא , ונבדוק את התשובה השנייה לשאלה האפיסטמולוגית "מה המורה צריך לדעת ולהיות מסוגל לעשות ? " בשורות הקודמות הצגנו שורה של טעמים שבגינם יש לפסול את התשובה הטכניתרציונלית לשאלה האפיסטמולוגית . שתי השקפות פילוסופיות עומדות ברקע השינוי , הבא לידי ביטוי בכך שלמושג "רציונלי" מוצמד המונח "רפלקטיבי" במקום המונח "טכני : " התפיסה האפיסטמולוגית הקונסטרוקטיביסטית שמקורה כמשנתו של קאנט , והתפיסה הפרגמטיסטית מבית היוצר של דיואי . הדברים ידועים ולהלן אסתפק בכותרות ( ראו בק , . ( 2005 קונסטרוקטיביזם 0 יל 1 םו 9 י ופסיכולוג 1 את התורה האמפיריציסטית , כדבר מהות הידע ותהליך הלמידה , שאפיינה את התפיסה הטכנית-רציונלית , מחליפה כיום התפיסה הקונסטרוקטיביסטית . האדם , טען קאנט , אינו נולד "לוח חלק . " הוא כונה לעצמו את הידע על העולם כאשר כללי הבנייה של הידע האנושי הם אוניברסליים . פיאז'ה ( Piaget , 1980 ) מאמץ את התפיסה הקאנטיינית כהסתייגות מהותית אחת . לדעתו , כמעט כל עקרונות הבנייה של הסכמות מתפתחים באדם בהדרגה ואינם טבועים בו מלידה . מה שמאפיין סכמות מפותחות אלו הוא שיש להן יכולת ויסות ...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי