ביקורת התפיסה הטכנית-רציונלית

התפיסה הטכנית-רציתלית שוגה באפיון תפקיד המורה , ולכן היא מביאה לדגשים מוטעים בתהליך ההכשרה ( בק , . ( 2005 כמה הנחות יסוד של תפיסה זו אינן עומדות במבחן הביקורת , ובראשן ההנחה שההוראה היא מקצוע יישומי שאופיו טכני-רציונלי . א . מעמד התאוריה אי-אפשר להשוות בין הוראה לבין פרופסיות אחרות . בניגוד לרפואה למשל , ההוראה אינה יכולה להיות מקצוע יישומי , משום שחרף כל המאמצים עדיין " אין תאוריה מבוססת היכולה להנחות את ההוראה" ( לם , . ( 68 : 2000 קריסת התאוריה הביהביוריסטית , שסיפקה להוראה , בשנות החמישים והשישים של המאה ה , 20- את הידע והטכנולוגיה הנדרשים , הביאה לספקנות באשר לתוקפה ולמהימנותה של כל תאוריה שהיא בתחומים הרלוונטיים לחינוך ולהוראה . . 8 תכנית הכשרה הנושאת אופי "תאורטי-אקדמי" תדגיש את שלושת הנדבכים התחתונים של הפירמידה , ואילו תוכניות הכשרה הנושאות אופי טכני-רציונלי ידגישו את שלושת הנדבכים העליונים . כך למשל , הדגם המנחה ללימודי התואר הראשון בהוראה כישראל , שאושר בידי המועצה להשכלה גבוהה בדצמבר , 1981 ולפיו היו בנויות עד לאחרונה תכניות ההכשרה להוראה במכללות לחינוך , מורכב מרכיבים אלה...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי