הידע הפרופסיונלי לפי התפיסה הטכנית-רציונלית של מקצוע ההוראה

התפיסה הטכנית-רציונלית : ההוראה כ 9 דו 0 םיה יישומית בספר טכנאות כחזון בהכשרת מורים ( בק , ( 2005 יצאתי כנגד התפיסה שרווחה בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת , שלפיה ההוראה צריכה להיות פרופסיה אינטלקטואלית-יישומית בעלת אופי טכני-רציונלי . לפי תפיסה זו , מקצוע הוא רציונלי כאשר העוסקים בו מכירים את מטרותיו , בוחנים בכלים לוגיים את הקשר בין מטרותיו המקצועיות לבין האמצעים שעומדים לרשותם , ובוחרים לבצע את הפעולות המממשות מטרות אלו ביעילות המרבית . הרציונליות היא טכנית כאשר העוסקים במקצוע מיישמים בפעילותם ידע מדעי וידע טכנולוגי רלוונטי . מקצוע הוא פרופסיה כאשר יישום הידע נושא ממד אינטלקטואלי . ( Parsons , 1968 : 536 ) הכוונה היא שאין מדובר כעיסוק שעיקרו עבודת כפיים , אלא במקצוע שבו מודגש השימוש בטכניקות אינטלקטואליות להגדרת בעיות , לחיפוש מידע רלוונטי ולניסוח פתרונות אפשריים ; Lieberman , 1956 : 2 ) וראו גם אצל : . ( Schon , 1983 : 21-22 לפי התפיסה הטכנית-רציונלית , מקצוע הוא פרופסיה אם למטרותיו יש מחויכות ציבורית ואם כחלק ממהותו הוא נועד לשרת את החברה ולקדם את איכות תפקודה . ( Sullivan , 2...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי