11. לדעת וללמוד

אדיבה , מתנין וטליה הצטרפו לצוות שח"ף כשנה השלישית לקיומה של התכנית ושנתיים מאוחר יותר , בזמן כתיבת הדברים עדיין התייחסו לעצמם כשייכים למעגל "החדשים" בצוות . הסיפורים האישיים שכל אחד כתב על אודות כניסתו לצוות שח"ף , מאפשרים הצצה אל התהליך מנקודת מבט אישית וייחודית בדבר היות חדש בקבוצה .  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי