מקומה של הוויית הנוביס בתהליך התפתחות מקצועית ולמידה ארגונית

אני נתפסת כאקספרט ( מומחית ) בתחום שלי , בתפקיד שלי , בעשייה שלי . ופתאום אני טירונית ( נוביס . ( אבל ממש במלוא מובן המילה , אני לא יודעת אם אני אוהבת או לא אוהבת את זה , אבל זאת עובדה , כרגע זה מה יש . ( מרגה , מדריכה פדגוגית "חדשה ( " לפני שנבהיר את טענתנו על הקשר בין למידת לולאה כפולה לבין הוויית הנוביס , יש מקום להסתכל בקצרה על מאפייני המומחה ומאפייני הנוכיס . מקורה של המילה מומחה הוא במילה "מוח" והיא תרגום של המילה הלועזית /' expert" שמקורה בשפה הלטינית " experiri" הנגזרת מהמילה . " experience " לכן מובנו המקורי של המומחה הוא מישהו שהידע הרב שלו בתחום מסוים , מעוגן במכלול הניסיונות שלו בתחום זה . ( Skovholt , & Grier , 2005 Jennings , Hanson , ) מומחיות הינה רכישת ידע רב המשפיע על אופן ההתבוננות ועל האופן שבו המומחים מארגנים מידע בסביבתם , מייצגים אותו ומפרשים אותו . ידע רב זה משפיע על יכולותיהם לזכור בעיות , לפתור אותן ולנמק זאת . ברנספורד ושותפיו ( Bransford , Brown & Cocking , 1999 ) מזהים את שונות המומחים מן הנוכיסים , לפי פרמטרים אחדים : ? המומחה שם לב לתכונות ולדפוסים משמעות...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי