למידה ארגונית - סוגים ומכשולים

השאלה היא "מה לומדים ; " ? מצד אחד , אפשר ללמוד איך לעשות את מה שאנו עושים טוב יותר . מצד אחר , ישנה אפשרות שבתהליך הלמידה ייבחנו כל ביצועי העבר וייערכו מחדש . ארג'יריס ושון ( Argyris & Schon , 1978 ) מזהים שני סוגי למידה ארגונית : "למידת לולאה יחידה" ו"למידת לולאה כפולה . " למידת לולאה יחידה היא למידה אינסטרומנטלית שמטרתה שיפור הביצוע . אפשר לקרוא לסוג הלמידה הזה "שיפור . " במצב זה הלמידה פועלת כדי לשמור על הקיים וכדי ליצור עקביות . בהתייחס לתאוריות הפעולה של ארגונים , למידת " שיפור" אינה מזמינה שינוי בתאוריות הפעולה . למידת לולאה כפולה אינה מסתפקת בשיפור , אלא מעמידה בסימן שאלה את ההנחות , האסטרטגיות והמטרות הקיימות . תהליך זה מזמין בדיקה מחודשת של מה שהיה ברור מאליו והתמודדות עם הפערים הנחשפים בין תאוריות פעולה מוצהרות לבין התאוריות שבשימוש . התהליך דורש מודעות עצמית ויכולת רפלקטיבית מצד חברי הארגון , כמו גם מוכנות להעלות את הדברים על פני השטח . ריבוי הממדים המלווים למידת לולאה כפולה , מציגים את המורכבות שלה מחד גיסא ואת הקשיים המלווים אותה מאידך גיסא . ארגונים רבים מצליחים כאשר מדו...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי