צוות החוקר את עשייתו

כמו שתואר בפרקים קודמים , צוות שח"ף הוא חלק בלתי נפרד מקהילת הלומדים הרחבה של שח"ף , אבל הוא גם קהילת לומדים מקצועית בפני עצמה , ( community of practice ) לפי המונחים שטבע ונגר . ( Wenger , 1998 ) מאז הקמתו בשנת , 2000 עבר הצוות דרך ארוכה עד שהפך מאוסף אנשי מקצוע למה שאפשר היום לכנות "צוות" - קובץ קטן של אנשים בעלי יכולות וכישורים משלימים , החש מחויבות ואחריות משותפת למטרות ולגישות המאפיינות את התכנית . ( Katzenbach & Smith , 1993 ) בפרק "תמונות מיום בחיי הצוות" מתוארים פרטי היום יום של דרך זו , שהובילה בהדרגה למצב של לכידות קבוצתית ותמיכה הדדית . הצוות חוקר את עשייתו , מפתח את הידע העולה ממחקרים עצמיים אלה ומנסח את חכמת המעשה שלו , בדומה לתהליך הלמידה המתקיים בסדנאות "חכמת המעשה" של הסטודנטים . פרק זה יסקור את תהליך ההתפתחות של קהילת הלמידה המקצועית של צוות שח"ף ; יבחן את התהליכים העוזרים לצוות לפתח את חוכמת המעשה שלו דרך הפריזמה של למידה ארגונית , ויציע את מושג "הוויית הנוביס" כמקדם תהליכי למידה הן של הקבוצה והן של היחיד . אנו , כותבות הפרק נמנות עם צוות שח"ף כמעט מיום היווסדו . מתוק...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי