חממה לשינוי ולהתחדשות

התהליך המתואר בפרק זה עוקב אחר התפתחותה של קהילת ספר במרחב הקשר בין בית הספר והמכללה . מודל "קהילת ספר" המוצע בפרק זה , לא היה קו מנחה בעבודתנו מראשיתה . בראשית הדרך לא היה לנו מודל וכפי שאפשר לראות היו כתהליך עליות וירידות . קהילת הספר שתיארנו התפתחה כישות בעלת ייחוד וזהות משלה , תוך שהיא מקיימת מערכת זרימה פתוחה של ידע , תהליכים ועשייה עם קהילות המוצא שמהן צמחה . המרחב החדש , כפי שהתפתח באזור זה , חייב את בנייתה של שפה משותפת , המאפשרת שיח פורה בין כל המעורבים . מודל זה של שותפות שבר את ההבחנה המסורתית שבין קהילת ה"ידיעה" לקהילת ה"עשייה" והציג הוויה חדשה שנבנתה על בסיס העשייה המשותפת . בשותפות זו יש למורים מה להציע בתחום הידע וישנה הידברות על ירע מקצועי כבסיס לבנייה של חכמת המעשה . בשותפות זו , גם המכללה אינה נשארת בצד של הידע והתאוריות אלא מכנה ומעצבת סביבות למידה המשמשות תכנית לימודים הנכתבת כידי כל השותפים לתהליך - סטודנטים ומורים גם יחד . הבנת השותפות בין בית הספר למכללה על בסיס ההצמחה של מרחבי ספר משותפים , מציעה מודל פתוח ודינמי של קשר , בעל פוטנציאל להשפעה בכיוון של שינוי ושל ...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי