סיפור השותפות בין בית הספר מקיף ג' ותכנית שח"ף

השתתפות 0 רי 0 ריילית בחיי בית הספר נכנסנו להתנסות במקיף ג' בשנה החמישית לקיום הניסוי הבית ספרי . עיקרו של הניסוי בא לידי ביטוי באימוץ תפיסת עולם בית ספרית שבה המעורבות והשיתוף בין מורים ותלמידים , ובין תהליכים ותכנים היא הבסיס לגיבוש תפיסה פדגוגית בית ספרית של "למידה מערבת" ( גורודצקי , . ( 2003 המשמעות של למידה מערבת באה לידי ביטוי באוריינטציה של עירוב אלמנטים שונים בהוראה כמו תחומי רעת שונים , אלמנטים דידקטיים , אוכלוסיות לומדים שונות וכיוצא באלה . ביטוי ללמידה מערבת , למשל , הוא חקר כין-תחומי היוצא מתוך בעיות חברתיות המעוגנות בחברה המדעית-טכנולוגית שבה אנו חיים . שיעורים אלה של שילוב חברה , מדע וטכנולוגיה ( שחמ"ט , ( יוצרים בבית הספר סביבות פתוחות של חקר הנובעים מתחומי העניין של התלמידים , ומתבססים על תהליכים שיתופיים בינם לבין המורים כמנוע לקידום תהליכי הוראה ולמידה . ( Gorodetsky , Keiny , Barak & Weiss , 2003 ) סביבות למידה אלו מתקיימות בבית הספר במקביל להוראה במתכונת המסורתית של הדיסציפלינות . תכנית ההתנסות של הסטודנטים להוראה בבית הספר נבנתה על בסיס השתתפות במעגלי הלמידה השוני...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי