התפתחות רעיון השותפות בין אקדמיה לשדה

בעשורים האחרונים התפתח בספרות המחקר דיון ער בשאלת הפער כין ההכשרה להוראה - השואפת להשפיע על דמותו של המורה ולחנך לקראת חדשנות מקצועית - לבין מצוקות היומיום והנטייה לשמרנות מצד המערכת . שאלה זו מציבה בפנינו , מכשירי המורים , דילמה לא-פשוטה . אם אמנם רוצים אנחנו להיות שותפים בשינוי ובהשפעה על דורות חדשים של מורים , ואם יש לנו שאיפות לנסות לשבור את מעגל השמרנות המאפיין את השיח החינוכי הדומיננטי במערכת , מלחמתנו עלולה להיות אבודה מראש , לפחות כל עוד נשמרת ההפרדה המסורתית בין התרבויות הבית ספרית והאקדמית . ניסיון להתמודד עם בעייתיות זו החל כבר בשנות השמונים של המאה ה, 20- באמצעות הקמת בתי ספר להתפתחות מקצועית . ( developing schools PDS - professional ) תהליכי הפיכת בתי הספר לארגונים לומדים התפתחו בעקבות הדוח החמור של קבוצת הולמס על המצב בבתי הספר וכלפי ההכשרה להוראה בארצות הברית , והם פעלו בכיוון עידוד תרבות למידה וחקר בתוך בתי הספר . ( Holmes Group , 1986 ) בהמלצות של דוח הולמס הוצע רעיון השותפות בין המוסדות להכשרת מורים ובין בתי הספר , כאמצעי להובלת תהליכי התחדשות , תהליכי שינוי ותהליכי צ...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי