9. ליצור שפה משותפת בין שדה לבין מכללה

0 JV ? ' רק , ? 0 0 'n . 'p 39 n 1 < J 03 fN רי פרק זה צמח מתוך המפגש בין שלושה עולמות עשייה ושיח בהכשרת מורים . חיה הדרי היא מנהלת בית הספר התיכון הניסויי מקיף ג' בבאר שבע , שעל סיפור השותפות שלו בהכשרת מורים מסופר בפרק זה . יהודית ברק , מרכזת תכנית שח"ף , היא מדריכה פדגוגית של סטודנטים בבית הספר ונמצאת במעגלי הלמידה והשינוי של בית הספר מאז ראשית דרכו כבית ספר ניסויי בשנת . 1995 מלכה גורודצקי מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב , ליוותה את תהליכי השינוי כבית הספר מראשית הדרך ונוסף על כך ליוותה גם את שלבי החשיכה של תכנית שח"ף בראשית הדרך . שלושתנו יוצאות מתוך ההנחה כי הקיום בהוויה היומיומית של בית הספר הוא המשמעותי ביותר בהשפעה על עיצוב גישות והרגלים של המתכשרים להוראה . סביבת בית הספר שבה נמצאים ופועלים ביחד מורים ותלמידים , הינה קונקרטית והקשרית , והיא המודל המרכזי לעשייה ולעיצוב דפוסי פעולה .  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי