יש יותר מדרך אחת

בפרק זה סופר סיפורם של סטודנטים בשנה השנייה ללימודיהם במסגרת תכנית שח"ף ושלנו , המנחות שלהם . הפרק יכול להציע תשובה אפשרית אחת לשאלה : "איך מחנכים לקראת מומחיות גמישה . " המושג "מומחיות גמישה" מתייחס לסוג של מומחיות מקצועית המאפשרת גמישות מעשית ומחשבתית שנעה בין הסתגלות ומכוונות לשינוי , מגיבה למצב נתון ומאפשרת הסתגלות או שינוי בהתאם לשיקול דעת מקצועי . סיפוריהם של אחמד , לירון ואירית מביאים לידי ביטוי התפתחות של מקצועיות גמישה עם "קול" ועם "פעולה" יוזמת . התוכנות ותאוריות הפעולה האישיות , כפי שהוצגו בעבודות אלו , נוצרו על רקע השיח שהתקיים במסגרת הקהילה והמרחב שהיא פתחה . המסגרת אפשרה את ההתבוננות העצמית ומתוכה עלו בתהליך , re-framing דרכים שונות להסתכלות ולהבניית משמעויות חדשות . תהליך זה ביחס לאמונות , תפיסות ועמדות התאפשר בקהילה שנתנה לגיטימציה לטעויות ואפשרה לשתף כשאלות , בחולשות וכאי-הנחת . במהלך התבוננות כזו , עכר אחמד מייחוס חיצוני מוחלט של הקשיים שלו בשיעור , בקשר לדיבור המפריע של הילדים , לייחוס פנימי המברר את חלקו בסיטואציה ואת האפשרויות שלו להשפיע עליה . לירון ואירית , כל אח...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי