שלוש נקודות מפנה

שלושת הסיפורים שהצגנו מדגימים את אופן העבודה ואת התהליכים הרגשי והמחשבתי שהיו כרוכים בעבודה זו של חקר עצמי . השאלה המרכזית בעבודות החקר הנרטיביות האלו , הייתה שאלה של אינטראקציה - הסטודנטים מבררים את מהות האינטראקציות שלהם עם עצמם ועם תלמידיהם בסיטואציות נתונות של הוראה . הם עוסקים בהיכרות עם עצמם בהקשר לעשייתם , ויוצאים עם תובנה שזהו המרכיב המרכזי בתהליך הלמידה המקצועית שלהם . כל אחד מן הסטודנטים חווה תהליך של שינוי הכרוך בסיפור וסיפור מחדש של הסיפור שלו , ( refraining ) המבטא הבנה אחרת של המציאות שבתוכה פעל ומאפשר חשיבה מחודשת ועשייה המשתמעת מחשיבה זו . בסיפורים מוצגות שלוש דרכים אפשריות של ראשיתו של מסע מקצועי . סיפורים אלה חושפים את המורכבות של כל רגע בהוראה , על האירועים , האינטראקציות , המחשבות והרגשות שבו . שלושת הסיפורים , כמו עבודות חקר נוספות , התחילו במה שנראה כסיפור אקראי של אי-נחת שהיה נכון ליום שבו סופר לראשונה . הנחות היסוד שעמדו , לא תמיד בגלוי , מאחורי סיפורי אי-הנחת השונים , הלכו והתבררו כהדרגה , כעבודה קבוצתית מונחית . לא היה פשוט לזהות את הנחות היסוד , וגם לאחר שנחש...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי