תהליך הלמידה

מסגרת הלמידה שהלכה והתגבשה במהלך העבודה התוותה חקר נרטיבי אישי של העשייה . מסגרת זו דומה כמהותה לתהליכים של חקר עצמי ומחקר פעולה , כפי שהם מוכרים מהספרות העוסקת בלמידת מורים . (& Russel , 2002 ; McNiff , 2002 Lougharn ) המחקר העצמי של הפעולה האישית פותח מרחב עשיר לפיתוח אישי ומקצועי המבוסס על הידע של המשתתפים , ומיועד להתמודד עם שאלות הנובעות מעשייתם . הגישה הנרטיבית למחקר העשייה מוצאת קשר ישיר בין פעולת סיפור הסיפורים לבין פעולת הלמידה של סטודנטים להוראה ומורים . קונלי וקלנדינין - ( Connelly , 1986 ; 1994 Connelly & Clandinin , 1990 ; Clandinin &) מן הבולטים שכין החוקרים בנושא חשיבה והתפתחות מקצועית של מורים מנקודת מבט נרטיבית - טוענים כי הלמידה היא תהליך בנייה אישית וארגון מחדש של הידוע מול החדש . תהליך הלמידה נתפס כתהליך סיפור וסיפור מחדש של ידע קיים , הנמצא כדיאלוג מתמיד עם ידע חדש , בין כזה הנובע מלמידה פורמלית ובין כזה הנובע מהתנסויות החיים המתמשכות . בעקבותיהם טוענת גם אלבז ( Elbaz , 2005 ) שהתפתחות מקצועית של מורים היא ייחודית ותלויית הקשר , ולכן הניסיון להבין אותה באמצעות הדרך...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי