8. לעלות על דרך מקצועית אריאלה גדרון, יהודית ברק וסמדר תובל

נהג יקר , את הדרך שבה אתה הולך תצטרך לסלול בעצמך , [ אנשי ] מע"צ יעמדו לרשותך לכל אורך הדרך ( סטודנטית בסיום שנה אי בתכנית שח '' ף . ( בפרק זה נתאר את מהותו ואת מאפייניו של תהליך הלמידה אשר אנחנו עוברות עם הסטודנטים בשנה השנייה ללימודיהם . הדרך שנתאר נסללה על ידינו תוך כדי הליכה כה , כאשר הדיאלוג עם הסטודנטים והנחייתם , כמו גם הקריאה והבירור כחומר התאורטי המצוי בספרות , עזרו להתבוננות שלנו על עשייתנו ולהידור הבנת המסלול שהיא מתווה . בשנת הלימודים הראשונה מתמקדת עבודת ההדרכה ב"להיות" בכיתה ובבית הספר , ללמוד לקרוא את המציאות הנחווית ולהפוך אותה לטקסט נרטיבי שאפשר ללמוד ולחקור ( ראו בפרק השביעי . ( בשנה השנייה ללימודים , מתמקדת עבודתם של הסטודנטים בהתנסות בהוראה ובתהליך "חקר עצמי נרטיבי" של עשייתה כדי לעלות על מסלול של התפתחות מקצועית . בספרות המחקר שהתפרסמה בעשור האחרון עולה הבחנה חרשה בין " מקצועיות שגרתית , " המכוונת לקראת שכלול היעילות , לבין "מומחיות מסתגלת או משתנה" ( אדפטיבית , ( המכוונת לקראת שינוי וחדשנות . ( Sachs , 2003 ; Darling-Hammond , Bransford & LePage , 2005 ) כל אחת מן...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי