סוף דבר

בפרק זה הצגנו תהליך של מחקר נרטיבי שיתופי במסגרת קבוצת הדרכה הפועלת כקהילת עשייה . מצאנו בשיטת עבודה נרטיבית זו , שבה לומדת הקבוצה באמצעות סיפורי ההתנסות של משתתפיה , דרך מרתקת של מתן משמעות לחוויות ההתנסות של סטודנטים להוראה בשנתם הראשונה . שותפות זו מזמינה את השותפים להתחיל לברר את סיפורי זהותם המקצועית ולהתעצב בעזרתם . ( Lave , 1997 ; Barab & Duffy , 2000 ) אנו מצפות שמהלך זה ישמש תשתית בטוחה ומעודדת לעליית המדרגה של ההתפתחות המקצועית בשנה השנייה של התכנית , שבה יתבקשו הסטודנטים להמשיך ולבחון לעומק את עשייתם באמצעות מחקר נרטיבי עצמי של העשייה . תהליך הלמידה המוצע על ידינו , חינו תהליך דינמי של הפקת ידע , ההולך ונטווה בשיח של קהילת לומדים . זהו מארג תלוי הקשר , העשוי מחוטי שתי וערב של עשייה וניסיון אישי , באמצעות התבוננות ומתן משמעות בדיאלוג עם קהילה לומדת . אימות ידע מקצועי זה או אישורו ניתן בתוך זירה חברתית של קהילת לומדים - סטודנטים ואנשי צוות . ( White , 1997 ) גישה זו מוותרת על סמכות הייררכית של ידע נתון , הנמסר מן היודע לרוצה לדעת , ומעבירה את מוקד הלמידה לתהליך של בירור ידע וא...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי