מהסיפור שלי אל הסיפור שלך אל סיפור שלנו

עבודה על סיפורים מן השדה היא כלי נרטיבי שאפשר לראות בו מכשיר ליצירת "עולמות אפשריים . " הסיפור מתחיל כשמשהו בציפיות משתבש 1996 ) , . ( Brunei שפת הסיפור היא שפה אוניברסלית הן כרמת המספר והן ברמת המאזין המבין את הסיפור . הגישה הנרטיבית מזמינה את המתנסה לחשוב על סיטואציית הוראה-למידה במונחי סיפור 1987 ; Connelly ) , , (& Zilber , 1998 & Clandinin , 1990 ; Gergen , 1995 ; Lieblich , Tuval-Mashiach , Brunei כלומר כתהליך עם כיוון התפתחות , עם עלילה ודמויות הנמצאות באינטראקציה , מקדמות או מעכבות את העלילה . לסיפור מבנה בסיסי משלו הנותן מסגרת ושפה שאפשר לתאר באמצעותה ולדבר בה על מצבים אנושיים לימודיים רבי-פנים והתרחשויות כמו שיעור . בתהליך זה חשוב לפתח עם הסטודנטים כלים מתחום הניתוח הנרטיבי המאפשרים להם לכתוב ולהבין את הטקסט הסיפורי ולהפיק מהם משמעות כבסיס להתפתחותם המקצועית . תהליך זה דורש מאיתנו לעזור לסטודנטים לזהות את הסיפור שבתוכו הם פועלים : לזהות את גיבורי הסיפור ( מי במרכז ;(? לזהות את מבנה הסיפור ( משל , מתח ועוד ;( לזהות את העלילה , את הבעיה או את הקונפליקט ואת פתרונם ; לזהות מה...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי