מה בין סדנת זהות לסדנת "חכמת המעשה"

העיסוק בזהות התרבותית ובזהות המקצועית , מעלה את המסגרת התרבותיתאישית המעצבת את האופק שבו אנו מפרשים את עצמנו , את הזולת ואת המציאות שבה אנו חיים . מסגרת זו ערכית במהותה ולכן מעלה שאלות וסוגיות עמוקות בנושאים אתיים הקשורים בעמדותינו ובתפיסותינו את עצמנו ואת האחרים . יש לסוגיות ולשאלות אלו השלכות על רווחת האנשים הקשורים אלינו - תלמידים ועמיתים כאחד . תהליכי הבירור , הניתוח והדיון המתפתחים במהלך העבודה , מאפשרים להבין על בסיס הנחות קודמות את עולם הערכים שאנו מביאים לעבודתנו החינוכית . אפשר לראות את השלבים השונים של הכנה זו ואת היכולת לפעול על פיה כארבעה מרכיבים , שאריסטו ראה בהם מרכיבים הכרחיים להתפתחות התבונה המעשית : . 1 היכולת להבין את הבעיה העומדת בפנינו ( למשל : "אני דתייה , התלמידים שלי רובם חילוניים , יש פער בין תפיסותינו , זה משפיע על התנהגותם ועל התנהגותי . 2 ;( " היכולת לדון בסיטואציה , לחשוב עליה ולבדוק את התאמת תפיסותינו האישיות והמעשיות למציאות ( למשל : "האם זה משפיע על החלטותיי המקצועיות ;( " ? . 3 היכולת למצוא מה עלינו לעשות כדי ש ... בנסיבות שונות ( למשל : "עליי לקבל את תל...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי