מספרים זהות

סיפור הזהות מאופיין בעיצוב הזהות בתהליך הסיפור : "אנשים מספרים אחד לשני מי הם , אבל אף חשוב מזה , הם מספרים לעצמם ומנסים לפעול כפי שהם מתארים את עצמם . הבנות העצמי הללו , במיוחד אלו בעלות השפעה רגשית עמוקה על המספר , הוא הדבר לו אנו קוראים זהות" . ( Skinner & Cain , 1998 Holland , Lachincotte . ) לפי גישה זו , הפעילות התקשורתית של סיפור על עצמו היא היא בניית הזהות ועיצובה . ( Sfard & Prusak , 2005 ) מקום הסיפור בעבודתנו מוצג ומורגש בפרק "סיפורים מן השדה , " כמרחב ללמידה המזמין משא ומתן על משמעות הניסיון ועל בירור זהויות מקצועיות בהתפתחות . עם זאת , יש להבחין בין סוג הסיפורים המוזכר שם לבין סוג סיפור הזהות . יכולתנו לזהות את עצמנו ולהגדיר את זהותנו , כרוכה כתהליך הפיכת חוויותינו המשמעותיות למודעות וכנות התבוננות . אין מדובר במציאת העצמי האמיתי המסתתר מתחת לשכבות הלא-מודע , אלא בתהליך פרשני של יצירת זהות , תוך התייחסות לחוויות ולהתנסויות בעבר . ( 1999 Connelly & Clandinin . ) תהליך זה בפני עצמו הוא תהליך עיצוב זהות . ביצירת הזהות המקצועית אנו משתמשים בחומרים העולים מתהליך זה ומעצבים אותם...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי