הפן האישי והפן המקצועי

בין הפן האישי לפן המקצועי יש יחס דיאלקטי , כלומר , האופן שבו אנו תופסים את עצמנו כבני אדם משפיע על תפיסותינו ועל עמדותינו כלפי זהותנו המקצועית . דיון ובדיקה של תפיסותינו המקצועיות מעוררים שינויים בתפיסות ובעמדות אישיות ובעקבות כך בהתנהגותנו . הדברים אמורים לא רק בשדה המקצועי כי אם גם בתחומי חיים נוספים , וחוזר חלילה בתהליך מתמשך . דבריו של עמאר מדגימים יחס דיאלקטי זה : ... זה היה מאוד קשה . בהתחלה טיפסתי ... סוחב על גבי תרמיל כבד מבלי לדעת מה הוא מכיל , כמעט ויתרתי ... ואז בחצי הדרך ראיתי שהנוף משתנה . התחלתי לראות [ את ] עצמי בעיניים אחרות וראיתי דברים שלא ידעתי שהם שם ... גיליתי שיש בי כל כך הרבה דברים שלא הייתי מודע לקיומם ... בהתחלה הייתי איש בודד , שומר לעצמי הכול , לא מוכן לספר או לשמוע דעות אחרות . היום יש יותר סדר בתרמיל שלי וגם כשהוא כבד , אני יודע מה יש בו . אני יותר פתוח לאחרים , יותר פתוח לביקורת אפילו מהתלמידים שלי ; אני יודע שזה לגיטימי ... המודעות ליכולותיי האישיות עוזרת לי לתכנן את עבודתי ... ( יומן מסע , ( 2005 עמאר עבר תהליך של חיפוש בתוך עצמו וניסה להבין מה הוא נושא ...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי