זהות וקהילה

תרבות היא חלק מהמלאי האינטלקטואלי , שהפך למובן מאליו , והופך למניע בלתי מודע להתנהגותנו הרעיון המרכזי של דרך חיינו טמון בתרבותנו , זהו רעיון המארגן את חיינו גם אם אין אנו מודעים לו ( גירץ , . ( 25 : 1990 נוכח ההבנה שזהות אישית ומקצועית מתפתחת בהקשרים חברתיים-תרבותיים ומושפעת מהקשרים אלה , ונוכח ההבנה שהמורה חי ופועל בסביבה חברתית תרבותית - וכי סביבה זו היא הנותנת משמעות לעשייה שלו - נראה לנו שכסדנה המכוונת לעבודה על הזהות , טובה ככל שתהיה , אין די , אלא אם היא מתנהלת בתוך הקשר הנותן לה משמעות . כלומר , על הסדנה להיות חלק אינטגרלי בתכנית ההכשרה המקצועית . שאלנו את עצמנו מה תהיה סביבת הלמידה שתאפשר : . 1 הבנת ההוויה התרבותית שבתוכה פועלים ומה השפעתה על התפתחות הזהות המקצועית ; . 2 קיום דיאלוג שעיקרו הידברות על משמעות העשייה המקצועית . סביבה מעין זו משמשת קהילת למידה שבה מושקע מאמץ משותף בהבנת מרכיבי הזהרת האישית , בהבנת ההתנסויות המקצועיות , בתוכנות בדבר מרכיבי חולשה וחוזק וכיוצא באלה , קהילת לומדים זו היא למעשה קהילת עשייה ( Wenger , 1998 ) ותהליכי הידברות על משמעות העשייה הם עיקר הלמיד...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי