מערכה II, סצנה 1: בכיתות (או: מי אחראי כאן?)

שנינו יחד תחת מטרייה אחת בסריקה מהירה של שלוש כיתות הלימוד , נמצא שבכל כיתה מסודרים הכיסאות במעגל . בכל מעגל יושבים כ20- סטודנטים . אחרי הסריקה הכללית , אם נתקרב אל התמונה - כאילו באמצעות זום - יהיה אפשר להבחין שבשלוש כיתות מלמדים שישה מורים . בכל אחד מחדרי הלימוד נמצא זוג מנחים הפועלים יחד . אחת התוצאות של התארגנות היא הצורך לחלק את העבודה ולתאם כין היחידות השונות שנוצרו בחלוקה זו . המבנה הוא סך כול הדרכים שבו הארגון מחלק את עבודתו למטלות שונות ושלאחר מכן הוא מתאם ביניהן , כלומר , סידור התפקידים בתוך הארגון . המכנה הארגוני מאפיין את חלוקת העבודה ואת קבלת האחריות , את קשרי הדיווח הפורמליים ואת קיבוץ האנשים ליחידות . נתאר את מכנה צוות שח"ף , כפי שהוא , בהתייחס לעבודת ההוראה בסדנאות השונות , באמצעות תרשים ( נכון לשנת הלימודים תשס"ו . ( התרשים כולל התייחסות למרכיבים אלה : ? הוראה - מורה יחיד בכיתה ( עיגול סביב השם ? ;( הוראה בצוות ( team-teaching ) בפועל ( קווים רצופים ? ;( "הוראה בצוות ייעוצי" - צוות תכנון משותף וביצוע נפרד ( קווים  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי