5. תמונות מיום בחיי הצוות בבי טורניאנסקי ודינה פרילינג