"מבט על" על התכנית, בחמישה צירים

מקריאת הסיפורים והפרוטוקולים של הבוגרים עלו חמישה צירים מרכזיים העוברים כחוט השני לאורכם ולרוחבם . הציר הראשון מתאר את חווית הלמידה האחרת שאותה עברו הבוגרים בתכנית שח"ף . הסיפורים שסיפרו והשאלות ששאלו , הם שפתחו בפניהם עולם למידה שלא הכירו קודם . ציר שני ושלישי עוסק בסיפור ובשאלה . האופן שבו התנהלה הלמידה וההרכב הרב-תרבותי של קבוצת הלמידה , הם חלק חשוב שעשה את הלמידה למה שהיא , ועזר לחבריה להתחבר לעצמם ולעלות על דרך המקצוע . הציר המכונה "חיבור בין עולמות , " מחבר בין התפתחות אישית להתפתחות מקצועית , והציר המכונה "התחברות לשטח" עוסק בהשפעת התכנית על התנהגותם ועל עשייתם כמורים . הציר האחרון מתאר את "רוח שח"ף" בבחינת טביעות האצבע של אנשי הצוות ואת השפעתם הרבה על בוגרי התכנית ועל פעולתם , בבחינת מעט המחזיק את המרובה . ציר ראשון : הלמידה האחרת כמי שבאו מהאוניברסיטה , מדברים בוגרים רבים על כך שפגשו כשח"ף צורת למידה שונה , אחרת , פשוטה ולמראית עין - קלה : כשבאתי לשמה [ לשח"ף ] השיקול שלי היה : לא כותבים , אין מבחנים , סבבה מתאים לי ... . כולנו בוגרי אוניברסיטה , אז הייתה לנו ציפייה שפה יגידו ...  אל הספר
מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי